Love's Door Mantras + Notes

Love's Door/mantras + notes

Love's Door is Here!!! Order CDs from Mantralogy.com, downloads + streams in all the places one might think and more.   Cover Photo ©Laurent Goldstein

Love's Door is Here!!! Order CDs from Mantralogy.com, downloads + streams in all the places one might think and more. 

Cover Photo ©Laurent Goldstein

 

Hello Love's Door listeners:

Here are simple transliterated versions of the mantras I am singing on the tracks of Love's Door. I wanted to get them up as quickly as possible, so I will have to come back and insert pronunciation (diacritical) marks later, along with adding some introductions and commentary, and track credits as well. But this is a start!

Ram Ram

Shyama

 

Radhe Radhaki (11:05)

radhe radhaki govinda jaya jaya

(he) govinda jaya jaya gopala jaya jaya

radha ramana hari govinda jaya jaya

radhe radhaki govinda jaya jaya

 

Blue Water Hare Krishna (19:05)

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare

hare rama hare rama rama rama hare hare

 

Banaras Chalisa (8:08)

mangala murati maruta nandana

sakala amangala mula nikandana

shri guru charan saroja raja nija mana mukura sudhari

baranau raghubara bimala jasu jo dayaka phala chari

buddhihina tanu janike sumirau pawana kumar

bala buddhi vidya dehu mohi harahu kalesha bikar

siya vara ramchandra pada jaya sharanam

 

jaya hanumana jnana guṇa sagar

jaya kapisa tihu loka ujagar

 

rama duta atulita bala dhama

anjani putra pavanasuta nama

 

mahabira bikrama bajarangi

kumati nivara sumati ke sangi

 

kanchana barana biraja subesa

kanana kundala kunchita kesa

 

hatha vajra au dhvaja birajai

kandhe munja janeu sajai

 

shankara suvana kesari nandana

teja pratapa maha jaga bandana

 

vidyavana guni ati chatura

rama kaja karibe ko atura

 

prabhu charitra sunibe ko rasiya

rama lakhana sita mana basiya

 

sukshma rupa dhari siyahi dikhava

bikata rupa dhari lanka jarava

 

bhima rupa dhari asura sanhare

ramachandraji ke kaja sanvare

 

laya sajivana lakhana jiyaye

shri raghubira harashi ura laye

 

raghupati kinhi bahuta bara-i

tuma mama priya bharatahi sama bha-i

 

sahasa badana tumharo jasa gavai

asa kahi shripati kanṭha lagavai

 

sanakadika brahmadi munisaā

narada sharada sahita ahisa

 

yama kubera digapala jahan te

kabi kobida kahi sake kahan te

 

tuma upakara sugriivahi kinha

rama milaya rajapada dinha

 

tumharo mantra vibhishana mana

lankeshvara bha-e saba jaga jana

 

yuga sahasra yojana para bhanu

lilyo tahi madhura phala janu

 

prabhu mudrika meli mukha mahin

jaladhi langhi gaye acharaja nahin

 

durgama kaja jagata ke jete

sugama anugraha tumhare tete

 

rama duaāre tuma rakhavaāre

hota na ajna binu paisare

 

saba sukha lahai tumhari sharana

tuma rakshaka kahu ko dara na

 

apana teja samharau apai

tino loka hanka te kanpai

 

bhuūta pisacha nikaṭa nahi avai

mahabira jaba nama sunavai

 

nasai roga hare saba pira

japata nirantara hanumata bira

 

sankata se hanumana chhuravai

mana krama bachana dhyana jo lavai

 

saba para rama tapasvi raja

tina ke kaja sakala tuma saja

 

aura manoratha jo ko-i lavai

so-i amita jivana phala pavai

 

charo yuga paratapa tumhara

hai parasiddha jagata ujiyara

 

sadhu santa ke tuma rakhavare

asura nikandana rama dulare

 

ashṭa siddhi nau nidhi ke data

asa bara dina janaki mata

 

rama rasayana tumhare pasa

sada raho raghupati ke dasa

 

tumhare bhajana ramaji ko pavai

janma janma ke duhkha bisaravai

 

antakāala raghubara pura ja-i

jahan janma hari-bhakta kaha-i

 

aura devata chitta na dara-i

hanumata se-i sarva sukha kara-i

 

sankata katai mitai saba pira

jo sumirai Hanumata bala bira

 

jai jai jai hanumana gosa-i

kṛpa karahu gurudeva ki na-i

 

jo shata bara patha kara ko-i

chutahi bandi maha sukha ho-i

 

jo yaha pare hanumana chalisa

hoya siddhi sakhi gaurisa

 

tulasidasa sada hari chera

kijai natha hrdaya maha ḍera

 

pavana tanaya sankata harana mangala murati rupa

rama lakhana sita sahita hrdaya basahu sura bhupa

siya vara ramchandra pada jaya sharanam

 

Green Green Hills of Sitaram (10:56)

sitaram jai sitaram

sitaram jaya sitaram

sri ram jai ram jai jai ram

sri ram jai ram jai jai rama

sitaram jai sitaram

sitaram jaya sitaram

 

Janmashtami Sri Krishna Govinda (10:45)

sri krishna govinda hare murare

he natha narayana vasudeva

he natha narayana vasudeva

he natha narayana vasudeva

 

Prarthana Sri Durga Chalisa (6:43)

namo namo durge sukha karani
namo namo ambe duhkha harani

nirankara hai jyoti tumhari
tihu loka phaili ujiyari

shasi lalata mukha mahabisala
netra lala bhrkuti vikarala

rupa matu ko adhika suhavai
darasa karata jana ati sukha pavai

tuma sansara sakti laya kina
palana hetu anna dhana dina

annapurna hu-i jaga pala
tuma hi adi sundari bala

pralayakala saba nasana hari
tuma gauri shiva shankara pyari

shiva yogi tumhare guna gavai
brahma-vishnu tumhe nita dhyavai

rupa sarasvati ko tuma dharyo
de subuddhi rshi munina ubaryo

dharyo rupa narasinha ko amba
pragata bha-i phara ke khamba

raksha kari prahalada bachayau
hiranakusha ko svarga pathayau

lakshmi rupa dharo jaga mahi
shri narayana anga samahi

kshirasindhu me karata vilasa
daya sindhu dijai mana asa

hingalaja me tumahi bhavani
mahima amita na jata bakhani

matangi dhumavati mata
bhuvaneshvari bagala sukhadata

shri bhairavi tara jaga tarani
chhinna bhala bhava duhkha nivarani

kehari vahana soha bhavani
langura bira chalata agavani

kara me khappara khadga virajai
jako dekha kala dara bhajai

sohai kara me astra trisula
jate uthata shatru hiya shula

naga koti me tumhi birajata
tihu loka me danka bajata

shumbha nishumbha danava tuma mare
raktabija sankhana sanhare

mahishasur nrpa ati abhimani
jehi agha bhara mahi akulani

rupa karala kali ko dhara
sena sahita tuma tihi sanhara

pari bhira santana para jaba jaba
bha-i sahaya matu tuma taba taba

amarapuri aru vasava loka
tava mahima saba kahai ashoka

jvala me hai jyoti tumhari
tumhe sada pujai nara-nari

prema bhakti se jo jasa gavai
duhkha daridra nikata nahi avai

dhyave tumhe jo nara mana la-i
janma-marana te so chhuti ja-i

jogi sura-muni kahata pukari
yoga na ho-i bina shakti tumhari

shankara acharaja tapa kino
kama, krodha jiti saba lino

nisidina dhyana dharo shankara ko
kahu kala nahi sumirau tumako

shakti rupa ko marama na payau
shakti ga-i taba mana pachitayau

sharanagata hu-i kirti bakhani
jaya jaya jaya jagadamba bhavani

bha-i prasanna adi jagadamba
da-i shakti nahi kina bilamba

moko matu kashta ati ghero
ma bina kauna hare duhkha mero

asha trshna nipata satavai
ripu murakha mohi ati dara pavai

shatru nasha kije maharani
sumiro ikachitta tumhe bhavani

krpa karo he matu dayala
rddhi siddhi dai karahu nihala

jaba lagi ji-u dayaphala pa-u
tumharau jasa me sada suna-u

durga chalisa jo ko-i gavai
saba sukha bhoga parama pada pavai

devidasa sharana nija jani
karahu krpa jagadamba bhavani

shri ma jai ma jai jai ma

shri ma jai ma jai jai ma

 

Deena Bandhu (11:16)

deena bandhu deena nath meri dori tere hath

meri dori tere hath meri dori tere hath

sri ram jai ram jai jai ram sri ram jai ram jai jai ram

sri ram jai ram jai jai ram prem se bolo sitaram

sri ram jai ram jai jai ram sri ram jai ram jai jai ram

jaga mein so sundara nam sri ram jai ram jai jai ram

sri ram jai ram jai jai ram sri ram jai ram jai jai ram

 

Mata Durga He Kalyani (15:47)

mata durga he kalyani kanti ma durga ma

mata durga katyayani kanti ma durga ma

sri ma jai ma jai jai ma sri ma jai ma jai jai ma

jaya jagatambe ma durga sri ma jai ma jai jai ma

he mata durga he mata durga he mata durga

mata mata he mata durga

 

Hanuman Bolo (12:55)

hanuman bolo hanuman bolo

jaya sitaram jaya jaya sitaram

sitaram sitaram sitaram sitaram

sitaram sitaram sitaram sitaram

jaya bajarangi jai hanuman sankata mochan kripa nidhan

jaya bajarangi baba hanuman sankata mochan kripa nidhan

kripa nidhan kripa nidhan kripa nidhan kripa nidhan

sankata mochan kripa nidhan

 

Pradakshina Jaya Gurudev (9:27)

gurubrahma guruvishnu gurudevo maheshwara

guruh sakshat parambrahma tasmai shri guruve namaha

dhyanamulam gurormurti pujamulam gurorpadam

mantramulam gurorvakyam mokshamulam gurokripa

namami shrigurupadapallavam

smarami shrigurunama nirmalam

pashyami shriguru rupa sundaram

shrinomi shriguru kirti adbhutam

(jaya) jaya gurudev jaya jaya gurudev

jaya jaya gurudev jaya jaya gurudev

sri ram jai ram jaya jaya ram

sri ram jai ram jaya jaya ram

sri ma jai ma jaya jaya ma (ma)

sri ma jai ma jaya jaya ma

(bolo) sri ma jai ma jaya jaya ma

sri ma jai ma jaya jaya ma

jaya gurudev jaya jaya gurudev

jaya gurudev jaya jaya gurudev

jaya jaya gurudev jaya jaya gurudev

jaya gurudev jaya jaya gurudev